System ozonowania

Produkujemy i montujemy systemy ozonowania powietrza i wody w zakładach przemysłowych i przetwórczych

Produkujemy systemy ozonowania cieszące się wzrastającym zainteresowaniem w kraju i za granicą. Są oparte na własnej, autorskiej technologii szklano-platynowych lamp ozonujących.

Oprócz ozonowania wody zanieczyszczonej, produkcji wody ozonowej (ozonowanej) do dalszych zastosowań, systemy te służą do ozonowania produktów spożywczych, zbóż w elewatorach, pasz, ziół, mięsa surowego. Mają zastosowanie w dezynfekcji układów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, ozonowania hal fabrycznych, itp. Współpraca z klientem w fazie projektowania pozwala dobrać parametry, rodzaj generatora ozonu i sposób wymiany masy do potrzeb – tym samym powoduje oszczędności związane z przewymiarowaniem instalacji. Służymy fachową wiedzą popartą wieloletnim doświadczeniem i możliwością badań we własnym laboratorium.

Systemy ozonowania wykonaliśmy między innymi w zakładzie przetwórstwa rybnego „Euro-Industry” (łosoś, halibut), zakładzie produkującym pieczarki, zakładzie rolno-spożywczym produkcji mieszanin owoców cytrusowych w syropach, zakładzie przemysłu jajczarskiego „Ovopol”, zakładach produkcji karmy dla zwierząt, zakładzie produkcji owoców, warzyw i grzybów „Polko”, zakładach produkcji i uzdatniania tłuszczy, w fabryce czekolady; nasze wytwornice gazowego ozonu pracują w „Morpolu”, jednym z największych zakładów przetwórstwa łososia na świecie. Pracują też w „Algea-Labs”, mleczarni „Łowicz”.

Ostatnia, duża instalacja uzdatniania wody pitnej pracuje z powiedzeniem w Polańczyku:

Współpraca z firmą MEGA Sp. z o.o. zaowocowała skonstruowaniem myjki wodno-powietrznej do mycia w wodzie ozonowej owoców i warzyw:

Fachowcy z branży wiedzą, że nie wszystkie firmy ze względu na klauzule poufności i tajemnicy handlowej mogą wystawić nam referencje. Jednakowoż klientom w zaawansowanej fazie umowy wstępnej możemy wyjednać zgodę firm na wizytę w celu zapoznania się z naszymi instalacjami.

Instalacje przemysłowe do ozonowania składają się z:

  • źródła gazu zasilającego ozonator; może to być sprężone (odwodnione, odpylone i odolejone) powietrze, tlen z butli lub koncentratora tlenu,
  • generatora ozonu; powinien być dobrany z zapasem wydajności ok. 30% ; bardzo ważnym parametrem doboru właściwego generatora ozonu jest stężenie ozonu w gazie wylotowym,
  • układu wymiany masy pomiędzy ozonowanym medium a ozonem: zwężki Venturiego, dyfuzory ceramiczne, polimerowe, stalowe, maty do ozonowania, perforowane rury, itd.,
  • zbiornika medium ozonowanego w przypadku ozonowania cieczy w układzie inżektorowo-recyrkulacyjnym,
  • reaktora kontaktowego jeżeli wymiana masy (ozonowanie, rozpuszczanie ozonu) następuje w procesie iniekcji,
  • destruktorów ozonu poreakcyjnego (resztkowego),
  • układów dodatkowych – pomp wspomagających, by-passów, zaworów, układów pomiaru stężenia ozonu on-line lub czasowego, mieszadeł, rotametrów z regulacją.

Wybrane realizacje:

Zaufali nam m.in: