Lód ozonowy

Lód ozonowy a magazynowanie ryb, czyli jak ozonować ryby aby dłużej zachowały świeżość.

Ozon można rozpuścić w wodzie, a następnie zamrozić tworząc lód ozonowy.

Lód ozonowy
Lód ozonowy

Jest on jedną z metod zachowania ozonu i jego właściwości przeciwbakteryjnych. Może być wykorzystywany w procesie magazynowania ryb celem wydłużenia dozwolonego okresu przechowywania i zapewnienia odbiorcy końcowemu produktu świeższego, o lepszym wyglądzie.

Wykorzystanie ozonu do wytwarzania lodu ozonowanego nie jest nowym pomysłem. W 1936 roku we Francji przeprowadzono badania branży rybnej, które dowiodły możliwości wydłużenia o 33% dozwolonego okresu przechowywania świeżych ryb przy zastosowaniu lodu ozonowanego w porównaniu do przechowywania na pokładzie kutra połowowego z wykorzystaniem zwykłego lodu (Salmon, J).

Wykorzystanie lodu ozonowanego w procesie magazynowania ryb wykroczyło poza kutry połowowe i objęło hodowle i proces przetwarzania ryb w całej branży. W chwili obecnej wiele zakładów i hodowli rybnych wykorzystuje lód ozonowy w procesie magazynowania wszystkich owoców morza. Lód ozonowy pozwala na łatwe wydłużenie dozwolonego okresu przechowywania owoców morza.

  • Wykorzystanie ozonu i lodu ozonowanego pozwoliło na wydłużenie dozwolonego okresu przechowywania wysokiej jakości sardynek z 5 do 8 dni i średniej jakości sardynek z 15 do 19 dni (Campos i in.).
  • Dozwolony okres przechowywania łososia w lodzie ozonowym wydłużono z 4 do 6 dni w porównaniu do lodu nieozonowanego, co doprowadziło do zastosowania w tym zakładzie ozonu na pełną skalę i wydłużenie dozwolonego okresu przechowywania o 33 do 50% (Blogoslawski i in.).
  • Dozwolony okres przechowywania filetów z suma w lodzie ozonowym wyniósł 14 dni w porównaniu do 4-6 dni w przypadku konwencjonalnych metod przechowywania filetów mrożonych. W tym przypadku ozon pozwolił na ponad 100% wydłużenie dozwolonego okresu przechowywania (Brooks i Pierce).
  • Dozwolony okres przechowywania kałamarnic w lodzie ozonowym wydłużony został o 12% i pozwolił na stukrotne obniżenie ilości kolonii bakterii tlenowych na płytce w porównaniu do konwencjonalnego lodu bez ozonu (Blogoslawski i in.).
  • W pracy zatytułowanej „Some Ozone Applications in Seafood” Walter Blogoslawski stwierdził, iż w trakcie badań ustalił, że w plastikowej butelce mleka zawierającej trzykrotnie destylowaną wodę ozonowaną (2-4 mg O3/ml wody) zamrożonej w temperaturze –80 stopni Celsjusza, szczątkowe 1-2 mg ozonu obecne były po upływie do 6 miesięcy.
  • Sease (1976) stwierdził, iż okres połowicznego rozpadu ozonu w temperaturze 0 stopni Celsjusza w warunkach aseptycznych wynosi 2000 lat. Dlatego z wody zawierającej szczątkowy ozon powstanie lód zawierający ozon, który po rozpuszczeniu przekształci się w wodę zawierającą rozpuszczony ozon.

Zazwyczaj przyjmuje się, iż lód ozonowy należy wykorzystać w ciągu kilku godzin, a z pewnością w ciągu kilku dni od wytworzenia. W takim przypadku, ze względu na rozkład ozonu w tlen, nastąpić powinna jedynie niska lub żadna utrata zawartości ozonu w lodzie (Rice i in.).

Laboratorium „Korona” wykonuje instalacje do produkcji wody ozonowanej z przeznaczeniem m.in. do produkcji lodu ozonowego oraz projektuje i wykonuje generatory ozonu zasilające turyle, płuczki oraz inne aparaty chemiczne.

Zaufali nam m.in:

Jaki ozonator wybrać?