Reaktory do rozpuszczania ozonu w cieczy

Informacje na temat reaktorów Korona, które służą do rozpuszczania ozonu w cieczach

Reaktory

Większość przemysłowych procesów wymiany masy polega na przenikaniu składnika lub kilku składników z głębi jednej fazy do drugiej przez powierzchnię międzyfazową: ekstrakcja, absorpcja, destylacja, suszenie, itp.
Przenoszenie masy podczas przenikania obejmuje trzy następujące etapy:

  1. Wnikanie masy z wnętrza pierwszej fazy do powierzchni międzyfazowej , czyli do błony na styku ozon-ciecz.
  2. Przenoszenie masy przez powierzchnię międzyfazową – poprzez błonę.
  3. Wnikanie masy od powierzchni między fazowej do wnętrza drugiej fazy – z błony do cieczy.
Proces rozpuszczania gazu w cieczy

Proces rozpuszczania gazu w cieczy (ale, niestety nie ozonu) opisuje prawo Henry’ego. Zainteresowanych odsyłamy do bogatej literatury; proces ten jest doskonale modelowany matematycznie i dobrze opisany jako zasadniczy dział inżynierii chemicznej.

Dyfuzja ozonu do wody jest właśnie takim procesem -procesem wymiany masy. Jednak zasadniczo wyłamuje się z modelu matematycznego i inżynieryjnego opisanego dla innych układów. Dlaczego? Ozon rozkłada się (dysproporcjonuje) do tlenu atomowego i cząsteczkowego cały czas. Czas półtrwania ozonu zarówno w powietrzu jak i wodzie nie da się opisać równaniem znanym z teorii rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Stała szybkości rozpadu nie jest … „stała”. Dlatego prawa Ficka oraz prawo Henry’ego nie mają dokładnego zastosowania. Temat, teoria dyfuzji ozonu jest błędnie opisana w literaturze. Brak dobrego aparatu matematycznego u naukowców eliminuje ich dokonania z zastosowań praktycznych. No cóż … teorie są błędne. Dlatego też badania w naszym laboratorium były skierowane w kierunku poprawy tego. Dokonaliśmy kilku odkryć, ale, z powodu, że żyjemy z wymiany masy nie są opublikowane i trzymane w tajemnicy. Dzięki własnym badaniom w laboratorium bez większych przeszkód aplikowaliśmy je do praktyki, zastosowań przemysłowych. Nasze reaktory mają niespotykaną sprawność. Ważna jest geometria reaktora, wielkość pęcherzyków ozonu i jego stężenie. To wiedza ogólnodostępna, ale już proporcje są naszym odkryciem.

Nasi partnerzy

© 2019 Ozonatory Korona Dokumenty
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka prywatności.