Ozon a płuczki wodne

Płuczka wodna wykorzystywana jest do usuwania zanieczyszczeń lub nieprzyjemnych zapachów z gazów technologicznych.

Płuczka wodna wykorzystywana jest do usuwania zanieczyszczeń lub nieprzyjemnych zapachów z gazów technologicznych. Zadaniem płuczki wodnej jest usunięcie zanieczyszczeń z powietrza i rozpuszczenie ich w wodzie odprowadzanej do ścieków.

płuczki wodne

płuczki wodneW przypadku płuczek wodnych woda w postaci pyłu wodnego lub mgiełki wodnej wprowadzana jest do strumienia powietrza i mieszana z powietrzem zanieczyszczonym. Znajdujące się w powietrzu zanieczyszczenia rozpuszczają się w wodzie i są bezpiecznie odprowadzane do ścieków, skąd można je bezpiecznie usunąć lub przekształcić w związki bezpieczne dla środowiska.

Woda wykorzystywana w płuczkach wodnych może zawierać nadtlenek wodoru, dwutlenek chloru lub szereg innych związków chemicznych celem zwiększenia skuteczności usuwania zanieczyszczeń, jak również zachowania czystości i skuteczności działania płuczki. Powyższe związki chemiczne mogą łączyć się z zanieczyszczeniami lub przekształcać je w związki bezpieczne dla środowiska na drodze odpowiednich reakcji chemicznych.
Ozon wykorzystywać można w płuczkach wodnych celem zwiększenia ich efektywności, a także ograniczenia kosztów środków chemicznych. Ozon wykorzystywać można w dowolnych płuczkach wodnych w przypadku których proces utleniania prowadzi do uzyskania efektów synergistycznych wody. Ozon można wykorzystać do bezpośredniego utleniania zanieczyszczeń w strumieniu zanieczyszczonego powietrza, utleniania zanieczyszczeń na ściankach płuczki lub zwiększenia zdolności wody do przechwytywania zanieczyszczeń. Choć wykorzystanie ozonu w płuczkach wodnych jest pomysłem relatywnie nowym, rosnące koszty środków chemicznych gwarantują jego świetlaną przyszłość.

Ozon ogranicza koszty i zwiększa skuteczność.

Koszty eksploatacji płuczki wodnej rosną w miarę wzrostu kosztów środków chemicznych. Bieżące koszty środków chemicznych mogą przyczyniać się do bardzo wysokich kosztów operacyjnych. Wykorzystanie ozonu może przyczynić się do ograniczenia, a nawet całkowitej eliminacji środków chemicznych, a tym samym do istotnego ograniczenia kosztów eksploatacji płuczki wodnej.

Wiele środków chemicznych wykorzystywanych w płuczkach wodnych pozostaje w ściekach wypływających ze zbiornika. Środki te mogą być niepożądane lub kosztowne w eliminacji. Ozon pozwoli na zachowanie czystości i skuteczności działania płuczki wodnej, a w strumieniu ścieków ulegnie rozpadowi w tlen.

Płuczki wodne zaprojektowano z myślą o eliminacji nieprzyjemnych zapachów; tym niemniej, w miarę upływu czasu, wzrost liczby ludności i coraz częstsze skargi na nieprzyjemne zapachy, wzrosło zapotrzebowanie na skuteczniejsze metody walki z nimi. Wykorzystanie ozonu w płuczkach wodnych pozwala na ograniczenie szeregu różnych nieprzyjemnych zapachów.

Ozon można rozpuścić w wodzie uzupełniającej zawartość płuczki wodnej.

Wodę taką należy wprowadzić bezpośrednio do lub w pobliże obiegu recyrkulacyjnego w płuczce wodnej. Pozwoli to na szybkie rozprowadzenie ozonu na powierzchni kontaktu płuczki wodnej. Wodę uzupełniającą zawartość płuczki wodnej można wprowadzić za pośrednictwem układu iniekcji ozonu ułatwiającego proces. Jeśli jednak konieczne jest dalsze stosowanie środków chemicznych, istnieje możliwość wprowadzenia ich bezpośrednio do zbiornika płuczki wodnej celem uniemożliwienia negatywnych reakcji między nimi a ozonem.

Wykorzystanie ozonu w płuczkach wodnych neutralizujących nieprzyjemne zapachy:

Płuczki wodne neutralizujące nieprzyjemne zapachy są powszechnie stosowane do usuwania H2S i innych złowonnych związków z instalacji wytapiania tłuszczu, produkcji nawozów i innych instalacji powodujących powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Ozon jest również powszechnie wykorzystywany do usuwania nieprzyjemnych zapachów powstających podczas innych procesów. Ozon stanowi doskonały, przyjazny dla środowiska środek do usuwania nieprzyjemnych zapachów w płuczkach wodnych. Reaguje szybko, w wodzie jest jednak nietrwały i ulega szybkiemu rozproszeniu. Z jego zastosowaniem nie wiąże się również konieczność magazynowania środków chemicznych. Wewnątrz służących do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów płuczek wodnych zwykle gromadzą się biozanieczyszczenia i szlam. Ozon spowalnia proces ich nagromadzenia i usuwa powstałe biozanieczyszczenia, a tym samym zwiększa skuteczność działania płuczki wodnej.

płuczki wodne

Wykorzystanie ozonu w płuczkach biologicznych:

płuczki wodnePłuczki biologiczne wykorzystywane są do usuwania lotnych związków organicznych (VOC) lub ich przekształcania w CO2. Czasami określane są one również mianem płuczek dwutlenku węgla. Płuczki biologiczne często wykorzystywane są w produkcji etanolu. Ozon okazuje się bardzo skuteczny w przypadku konwersji lotnych związków organicznych na CO2 łącząc się z atomem węgla w złożone molekuły lotnych związków organicznych. W przypadku zastosowania w płuczce wodnej ozon i woda razem wykorzystywane są wielką skutecznością do utleniania lotnych związków organicznych i innych gazów niebezpiecznych.

Zalety ozonu:

  • Niższe koszty eksploatacji ze względu na niższy poziom wykorzystania środków chemicznych
  • Wyższa skuteczność działania płuczki wodnej dzięki wyższej skuteczności utleniania
  • Niższe koszty konserwacji ze względu na niższy poziom kamienia i biozanieczyszczeń
  • Brak konieczności magazynowania i transportu środków chemicznych
  • Ozon stanowi bezpieczną alternatywę dla środków chemicznych
  • Niższe koszty odprowadzania ścieków

Wykorzystanie ozonu w płuczkach wodnych:

Ozon wytwarzany jest na miejscu przez generator ozonu. Sprężone powietrze doprowadzane jest do koncentratora tlenu, który zapewnia skoncentrowany tlen niezbędny do wytworzenia ozonu. Tlen ten przechodzi przez generator ozonu i przekształcany jest (z O2) w ozon (O3), który z kolei zostaje rozprowadzony w wodzie z wykorzystaniem układu iniekcji ozonu. Zwykle woda uzupełniająca do płuczki wodnej wpływa przez układ iniekcji ozonu. Celem jest uzyskanie wysokiego stężenia ozonu w wodzie wpływającej do płuczki wodnej.

Pozostały ozon, odprowadzony w procesie iniekcji, można wprowadzić do zbiornika płuczki wodnej za pomocą dyfuzora pęcherzykowego. Ozon ten może być wykorzystywany w procesie oczyszczania wody znajdującej się w zbiorniku, a wprowadzenie do strumienia powietrza – do doprowadzenia do bezpośredniej reakcji z zanieczyszczonym gazem.

Kopiowanie w częściach lub całości tylko za zgodą Laboratorium „Korona” .

Zaufali nam m.in:

Jaki ozonator wybrać?