Ozonowanie ścieków

Ozon wytwarzać można na miejscu wykorzystując w tym celu powietrze z otoczenia.

Ozonowanie ścieków zyskuje na popularności ze względu na surowe uregulowania dotyczące bakterii zawartych w fekaliach oraz innych patogenów. W miarę wzrostu kosztu środków chemicznych ozon staje się coraz bardziej efektywnym kosztowo rozwiązaniem dotyczącym dezynfekcji ścieków. Ozon wytwarzać można na miejscu wykorzystując w tym celu powietrze z otoczenia. Proces ten wymaga jedynie zapewnienia energii elektrycznej.

Po obniżeniu limitów dotyczących patogenów rozwiązaniem naturalnym dotyczącym osiągnięcia wyznaczonych limitów jest zastosowanie dodatkowych środków chemicznych. Dodanie większej ilości środków chemicznych do ścieków poddawanych dezynfekcji początkowo może wydawać się łatwym rozwiązaniem jednak w wielu przypadkach środki te należy następnie usunąć ze ścieków przez ich odprowadzeniem ze względu na wprowadzone limity ich dotyczące.

Dla przykładu – chlor wykorzystywany do ograniczenia ilości bakterii E. coli należy usunąć z wykorzystaniem procesu dechloryzacji przed odprowadzeniem ścieków. Jeśli do osiągnięcia nowych limitów dotyczących odprowadzanych ścieków niezbędne jest zastosowanie 20% więcej chloru, to ścieki te wymagają również 20% więcej dechloryzacji. W miarę upływu czasu koszty mogą okazać się naprawdę znaczące.
Reaktywność ozonu pozwala na szybkie wyeliminowanie bakterii. W rzeczywistości ozon ma dziesięciokrotnie większe działanie dezynfekujące od chloru.

Ozon rozwiązaniem przyjaznym środowisku

W przypadku dezynfekcji ścieków ozon okazuje się być rozwiązaniem przyjaznym środowisku.

 • Ozon wytwarzany jest na miejscu i jest związkiem naturalnym, złożonym wyłącznie z tlenu. W procesie wytwarzania ozonu nie powstają żadne produkty uboczne ani odpady.
 • Zastosowanie ozonu eliminuje konieczność transportu środków chemicznych na teren instalacji.
 • Ozon wytwarzany jest na miejscu z powietrza i energii elektrycznej stanowiących zasoby odnawialne.
 • Ozon jest źródłem całkowicie odnawialnym.
 • Potencjalne, niebezpieczne magazynowanie środków chemicznych zostało z procesu wykorzystywania ozonu wyeliminowane.
 • Po rozpuszczeniu w wodzie ozon przekształca się ponownie w tlen i nie pozostawia w wodzie żadnych pozostałości.

ozonowanie ścieków

Ryzyko stosowania

ozonowanie ścieków

Wykorzystywanie ozonu do dezynfekcji ścieków ma wiele zalet związanych z oszczędnością kosztów, miejsca i nakładów pracy, jak również czystością wody. Coraz więcej oczyszczalni ścieków zaczyna wykorzystywać ozon celem skapitalizowania tych zalet.

 • Ozon nie pozostawia pozostałości, wymagana jest wyłącznie jego iniekcja. Proces nie wymaga żadnych dodatkowych środków chemicznych.
 • Ozon wytwarzany jest na miejscu ze źródeł odnawialnych i nie wymaga magazynowania środków chemicznych.
 • Ozon jest czysty, bezpieczny i niezawodny, wymaga mniejszej przestrzeni i mniejszej ilości sprzętu niż większość instalacji obróbki chemicznej / magazynowania.
 • Wykorzystanie ozonu pozwala na uzyskanie oszczędności środków finansowych poprzez wyeliminowanie bieżących kosztów środków chemicznych.
  bacteriacellsm
 • Ozon niszczy wszelkie bakterie, niezależnie od rodzaju organizmu. Ozon pozwala również na wyeliminowanie problemu BZT, ChZT i innych zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach. Wielu klientów przytacza również fakt czystości wody po zastosowaniu ozonu.Ozonowanie ścieków
 • Ozon działa skutecznie również w przypadku ścieków o poziomie substancji rozpuszczonych i zawiesin uniemożliwiającym dezynfekcję UV. Dlatego też filtracja nie jest konieczna w przypadku wielu zastosowań związanych z oczyszczaniem ścieków.
 • Stosowanie ozonu powoduje powstanie mniejszej liczby produktów ubocznych, np. trifluorowcometanu (THM).

Wtórne korzyści płynące z wykorzystania ozonu:

Ozonowanie ścieków zyskało ostatnimi laty na popularności ze względu na wtórne korzyści płynące z niektórych jego zastosowań. Korzyści te przyczyniły się do tego, iż ozon stał się efektywną kosztowo, a w niektórych przypadkach niezbędną alternatywą.
Jednym z typowych zastosowań ozonu jest usuwanie przebarwień. Choć podstawowym zadaniem ozonu jest dezynfekcja, może być on również wykorzystywany do usuwania przebarwień strumienia ścieków. Wykorzystywanie ozonu do dezynfekcji może pozwolić na wyeliminowanie kolejnej technologii stosowanej do usuwania przebarwień.

Ozonowanie ścieków

 • Utlenianie obecnych w wodzie związków będących źródłem nieprzyjemnych zapachów może również stanowić wtórną korzyść płynącą z zastosowania ozonu do dezynfekcji ścieków. Dzięki wyeliminowaniu tych związków nieprzyjemne zapachy usunąć można już na etapie dezynfekcji.
 • Gwałtownie rosnącym zainteresowaniem cieszy się możliwość wykorzystania ozonu do usuwania z wody mikrozanieczyszczeń. Wykorzystywanie ozonu do dezynfekcji wody pozwala również na wyeliminowanie mikrozanieczyszczeń i konieczności dostosowywania procesu uzdatniania ścieków do przyszłych uregulowań.
 • Zastosowanie ozonu pozwala również na usunięcie lub ograniczenie ilości zawiesin. Ozon jest powszechnie stosowany do usuwania zawiesin z wody pitnej; ten sam rezultat uzyskać można w przypadku ścieków.

Wykorzystywanie ozonu do dezynfekcji ścieków zyskało na popularności wraz z coraz szerszym jego zastosowaniem w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Ze względu na zawodność urządzeń i rosnącej koszty z zastosowań takich ozon wycofano prawie całkowicie. Tym niemniej, w ostatnich latach ozon dostaje kolejną szansę na całym świecie, tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Wynika to częściowo z udoskonalenia niezawodności urządzeń i obniżenia kosztów, głównym jednak powodem odrodzenia jego popularności są płynące z jego zastosowania korzyści wtórne, jak również coraz wyższe koszty środków chemicznych pozwalające na uzyskanie oszczędności ekonomicznych.

Kopiowanie w częściach lub całości tylko za zgodą Laboratorium „Korona” .

Zaufali nam m.in:

5/5 - (1 vote)