Ozonowanie wody

Urządzenia do ozonowania wody - przemysłowe systemy ozonowania wody (woda pitna, woda przemysłowa, ścieki)

Ozonowanie wody – sprawdzony sposób dezynfekcji wody

Ozonowanie wody to szybki, pewny i sprawdzony sposób usunięcia z niej (zabicia) drobnoustrojów – bakterii i wirusów. Proces ozonowania wody powoduje usunięcie z niej wszelkich smaków, zapachów i przebarwień. W procesie ozonowania nie są wytwarzane żadne, szkodliwe produkty poreakcyjne (uboczne). Derywat przyjazności środowiskowej jest dużym atutem takiego procesu.

Generatory ozonu są stosowane do celów naukowych do różnego typu ozonoliz jak również zmian struktury powierzchni tworzyw sztucznych, degradacji matryc pestycydów i innych.

Ozonowanie wody przemysłowej

Generatory ozonu, oprócz zastosowań naukowych są powszechnie stosowane w przemyśle. Opanowanie w latach osiemdziesiątych XX wieku technologii cichych wyładowań koronowych, zmniejszenie jej zapotrzebowania na energię oraz zwiększenie trwałości elektrod poprzez ich platynowanie  spowodowały upowszechnienie technologii utleniania, dekontaminacji, dezynfekcji i odbarwiania poprzez ozonowanie. Generatory ozonu stosowane są do uzdatniania wody ze względu na bakteriobójcze i wirusobójcze właściwości ozonu jak również jego możliwość utleniania rozpuszczonego żelaza, manganu, odbarwienie, polepszenie smaku i zapachu, utlenianie związków organicznych, mikrofluktuację rozpuszczonych związków organicznych. Ozon utlenia również związki nieorganiczne: cyjanki, siarczki i azotany. Wykorzystywany jest też do wybielania oleju i plastyfikatorów, otrzymywania lekarstw, degradacji pestycydów oraz w przemyśle celulozowym oraz cukrownictwie. Nie do przecenienia jest właściwość ozonu do odbarwienia odcieków farbiarskich. W medycynie – przy leczeniu oparzeń, odparzeń, ran stopy cukrzycowej i stomatologii. Utylizacja i dezynfekcja ścieków to zadania dla ozonu.

Rozpuszczanie ozonu w wodzie

Rozpuszczanie ozonu w wodzie definiuje prawo Henry’ego. Jest to proces wymiany masy (transportu masy), podstawowe zagadnienie inżynierii chemicznej. Ponieważ ozon cały czas dysproporcjonuje do tlenu atomowego i dwucząsteczkowego, modelowanie matematyczne nie jest symilarne z innymi procesami rozpuszczania gazów w wodzie. Dlatego prawo Henry’ego i prawa Ficka nie mogą być literalnie stosowane. Reaktory do rozpuszczania ozonu są inne wymiarowo, nie wymagają mieszadeł (ścinanie „niszczy” ozon); błona międzyfazowa jest bardzo nietrwała i warto przyłożyć wagę do konstrukcji reaktorów w celu podniesienia stopnia przereagowania ozonu z wodą. Miksery są coraz bardziej popularne wypierając metodę barbotażu i zwężki Venturiego. Są jednak droższe i trudniejsze konstrukcyjnie ale wydajniejsze i metoda taka nie wymaga destrukcji ozonu poreakcyjnego, resztkowego. Ze względu na zmiany przepisów zabraniających w instalacjach przemysłowych uwalniania ozonu do atmosfery, stosowanie destruktorów ozonu jest wymagane prawem. Są drogie, duże i wymagają dbałości o złoże destruenta. Zatem miksery będą coraz bardziej popularne i nasza firma oferuje taką technologię.

Systemy ozonowania wody w przemyśle spożywczym

Ozonowanie wody jest stosowane również do uzyskania taniego dezynfektanta. Mycie mięsa (tusz drobiowych, półtusz wieprzowych, końskich i wołowych), mycie warzyw, płatów rybnych jak również mycie narzędzi, podłóg w zakładach przetwórstwa żywności jest od niedawna standardem. Woda ozonowana jest stosowana również do dekontaminacji zbiorników spożywczych (np. na mleko), mycia jaj, produkcji lodu ozonowego. Woda jest doskonałym rozpuszczalnikiem ozonu i łatwo dostępna. Ozon wytwarzany na bieżąco (in-situ) rozpuszcza się w wodzie przy pomocy zwężek Venturiego, mat ozonujących, systemów bełkotkowych. Nasza firma produkuje ozonatory przemysłowe i dostarcza również kompletne linie do produkcji wody ozonowanej czyli systemy ozonowania wody. Po zastosowaniu ozonu w takim procesie poziom jego pozostałości wynosi 0.1 ÷ 0.2 mg/L – jest to stężenie malejące z czasem i całkowicie bezpieczne dla człowieka, nawet w przypadku spożycia takiej wody. Wysokie koszty instalacyjne przeciwstawiają się bardzo niskim kosztom operacyjnym wskazując bezsprzecznie na ekonomiczną zasadność wykorzystania ozonu jako bezpiecznego i przyjaznego środowisku (ozon rozpada się do tlenu) środka dezynfekującego.

Urządzenia do ozonowania wody:

system ozonowania wody

Ozone Injection System Korona Water 60 w zakładzie przetwórstwa ryb

System ozonowania wody Korona Water 60

Ozonuje wodę w celu jej oczyszczenia, odbarwienia, usunięcia drobnoustrojów (wirusy, bakterie, zarodniki grzybów); trzysekcyjne, mobilne urządzenie do ozonowania wody oparte na technologii zwężek Venturiego i trzech zbiornikach kontaktowych (takie rozwiązanie zapewnia maksymalne rozpuszczenie ozonu w wodzie – minimalizacja kosztów); ozonator wody pitnej, przemysłowej, zanieczyszczonej lub do dalszych zastosowań technologicznych o świetnym stosunku ceny do możliwości.

ozonator tower m

Ozonator Korona L 400 Tower

Ozonator wody przemysłowej Korona L 400 Tower

Ozonator o wydajności 400 gramów ozonu na godzinę pracy urządzenia.

Ozonowanie wody – wykresy i dane techniczne:

Technologia ozonowania wody w przepływie, bez zbiornika kontaktowego z zastosowaniem zwężek Venturiego

Technologia ozonowania wody w przepływie, bez zbiornika kontaktowego z zastosowaniem zwężek Venturiego

Technologia ozonowania wody z zastosowaniem zwężki Venturiego i zbiornika kontaktowego

Technologia ozonowania wody z zastosowaniem zwężki Venturiego i zbiornika kontaktowego

Ozonowanie basenów

Ozonowanie basenów (patrz: ozonator wody basenowej)

Ozonowanie wody do mycia półtusz; system natryskowy

Ozonowanie wody do mycia półtusz; system natryskowy

Rozpuszczalność ozonu w wodzie w funkcji temperatury

Rozpuszczalność ozonu w wodzie w funkcji temperatury

Wpływ pH na stężenie ozonu pozostałego w wodzie w funkcji czasu (temp. 15 st. C)

Wpływ pH na stężenie ozonu pozostałego w wodzie w funkcji czasu (temp. 15 st. C)

Stężenie ozonu pozostałego w funkcji dawki ozonui czasu kontaktu

Stężenie ozonu pozostałego w funkcji dawki ozonui czasu kontaktu

Czas półtrwania ozonu w wodzie kranowej w funkcji temperatury; stężenie stałe, (badania własne)

Czas półtrwania ozonu w wodzie kranowej w funkcji temperatury; stężenie stałe, (badania własne)

Rozpuszczalność ozonu w funkcji temperatury, pH 7.2

Rozpuszczalność ozonu w funkcji temperatury, pH 7.2

Ozonowanie wody – wniosek

Zimna woda o obojętnym odczynie najlepiej służy ozonowi. Im większe stężenie ozonu tym wolniej zanika. Praktyczny czas półtrwania ozonu, jak wspominałem w wodzie o 20°C i pH 7 to około 30 minut. Jak zwykle oprócz podanych parametrów możliwych do wpisania do równań ma wpływ na czas półtrwania: geometria naczynia, nierówność ścian, obecność promieniowania twardego, zanieczyszczenia (b. ważne) obecne w wodzie. Dlatego chcąc stosować ozonowaną wodę musimy ją wytwarzać na bieżąco. Bełkotki powinny być ze szkła spiekanego, stali chromowanej lub kwasoodpornej. Można stosować specjalnie do tego celu produkowane (odporne na ozon) maty. Ozonowanie wody przy pomocy zwężki ma zastosowanie w dużych instalacjach przemysłowych. Ustalenie parametrów gazu zasilającego i wychodzącego z generatora ozonu jest konieczne. Wymaga tego konstrukcja zwężki. Firma nasza dostarcza profesjonalne zwężki Venturiego i oferuje odpłatne wspomaganie naukowo-techniczne takich systemów ozonowania wody.

Nasza firma dostarcza profesjonalne dyfuzory służące do ozonowania wody, oliwy i innych cieczy. Dyfuzor dobiera się indywidualnie do potrzeb zadania.

Nasi partnerzy

© 2019 Ozonatory Korona Dokumenty
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka prywatności.