O ozonie

Budowa cząsteczki ozonu

Cząsteczka o budowie trójkąta równoramiennego ma dwa wiązania sigma i jeden orbital pi rozciągający się na wszystkie trzy atomy. Każdy atom ma hybrydyzację sp2. Nie posiada właściwości paramagnetycznych, wszystkie elektrony są sparowane. Hybryda rezonansowa o kącie 127 stopni i długości wiązań 0.126 nm to budowa cząsteczki ozonu.

Ozon – gaz drażniący

Ozon jest gazem drażniącym, powoduje uszkodzenie błon biologicznych przez reakcje rodnikowe z ich składnikami. Po dostaniu się do komórek może hamować działanie enzymów komórkowych, wstrzymując oddychanie wewnątrzkomórkowe. Pierwszymi objawami podrażnienia ozonem (obserwowanym w stężeniach 0,2µg/dm3) są kaszel, drapanie w gardle, senność i bóle głowy. Należy unikać przebywania w pomieszczeniu poddawanego ozonowaniu. Człowiek ma wbudowany układ ostrzegający go przed zagrożeniem. Z ozonowanych pomieszczeń należy usunąć zwierzęta, a rośliny szczelnie zakryć folią pvc. Ozon w stężeniu uzyskiwanym z naszych generatorów ozonu nie odbarwia tworzyw sztucznych i naturalnych, nie niszczy obrazów (laserunku), książek, itp.

Ozon ma krótki czas półtrwania – około 20 minut. Po dwóch godzinach jest więc go tylko około 6% stężenia pierwotnego. Należy wietrzyć pomieszczenia po ozonowaniu, stosować maski z wkładem węglowym jeżeli jest konieczność przebywania w ozonowanych pomieszczeniach. Stężenie 0.1 ppm jest dla człowieka niegroźne przy maksymalnie ośmiogodzinnej ekspozycji. Stężenie 10 ppm jest już groźne przy kilkuminutowej ekspozycji. Dlatego profesjonalne używanie generatorów ozonu to naprawdę praca dla fachowców. Obecne przepisy nie nakazują odbycia szkolenia przy stosowaniu ozonu. Jednak ze względów bezpieczeństwa każda osoba chcąca profesjonalnie używać generatorów ozonu Korona powinna się zwrócić do naszej firmy o szkolenie lub zaznajomić się z odpowiednią literaturą. Jeszcze raz nadmieniam, że takie szkolenie nie jest obligatoryjne.

Opis

Stężenie ozonu w powietrzu (ppm)

Stężenie ozonu w powietrzu (mg/m3)

Dopuszczalne stężenie na stanowisku

pracy (8 h)

0.05 – 0.1

0.1 – 0.2

Wyczuwalność zapachu – średnio

0.02

0.04

Stężenie powodujące podrażnienie oczu, gardła, nosa, ból głowy, przyśpieszenie i skrócenie oddechu

0.1

0.2

Zaburzenie oddychania, ból w płucach, suchy kaszel, zmęczenie

1.0

2.14

Zapalenie płuc przy dłuższej ekspozycji, senność

1.0 – 10.0

2.14 – 21.4

Niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka

10.0

21.4

Stężenie śmiertelne dla małych zwierząt w ciągu 2 godzin

15.0 – 20.0

32.1 – 42.8

Stężenie śmiertelne dla człowieka w ciągu

kilku minut

powyżej 1700

powyżej 3638

Opracowano na podstawie dostępnej, najnowszej literatury fachowej w Laboratorium Korona ; www.koronaozon.pl

© dr inż. Andrzej Luft

2008

All rights reserved

Nasi partnerzy

© 2019 Ozonatory Korona Dokumenty
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję polityka prywatności.