Co nas wyróżnia?

Co nas wyróżnia?

Większość producentów ozonatorów stosuje zawodne, tanie źródła produkcji ozonu (np. płytki ceramiczne). Niska cena tych aparatów odzwierciedla kiepską jakość, zawodność i krótką gwarancję. Ozonatory takie wytwarzają duże ilości wielotlenków azotu, które niszczą wyposażenie pomieszczeń, wnętrza aut (między innymi elektronikę); są również alergenem powodującym uczulenia ludzi przebywających w pomieszczeniach po „takim” ozonowaniu. Innym ważnym aspektem użytkowania tych urządzeń jest fakt, że nie mogą pracować dłużej niż półtorej, dwie godziny – ryzyko awarii lub pożaru. Dlatego producenci tych ozonatorów skracają znacząco niezbędny czas zabiegu oraz zawyżają obsługiwane przez ich urządzenia kubatury. Ponadto, ozonatory takie nie są odporne na kurz i wilgotność niewiele przekraczające warunki standardowe – warunki takie spowodują awarię tych urządzeń, a nawet pożar.

Ozonatory produkowane przez nasze laboratorium pozbawione są powyższych wad – oparte są na autorskiej, niezawodnej technologii lamp wyładowczych powlekanych platyną z irydem.

Korzyści dla Klienta:

  • Gwarancja bezwzględna (niezależna od liczby przepracowanych godzin) – 5 lat
  • Gwarancja jest egzekwowalna – jesteśmy na rynku ozonatorów od 23 lat
  • Nasze ozonatory nie wymagają żadnych serwisów ani wymiany podzespołów
  • Liczne referencje z placówek naukowych i zakładów przemysłowych – zakładka w górnym menu: ”Referencje”
  • Czas pracy ciągłej – bez limitów
  • Mniejsza energochłonność w stosunku do powszechnie oferowanych ozonatorów
  • Deklarowana wydajność ozonatorów naszej produkcji została pozytywnie zweryfikowana przez placówki naukowe i zakłady przemysłowe wyrafinowanymi metodami laboratoryjnymi. Badania te potwierdziły we wszystkich przypadkach deklarowaną przez naszą firmę wydajność. Niestety nie ma w Europie akredytowanego laboratorium mogącego wydać zaświadczenie o badaniu wydajności ozonatora. Nasze laboratorium bezskutecznie ubiega się o taką akredytację od 5 lat. Nie ma norm dotyczących badania wysokich stężeń ozonu. Oczywiście, są normy dotyczące badania stężenia ozonu w powietrzu, w otaczającej nas atmosferze. Jednak stężenia ozonu wytwarzane przez ozonatory są kilkaset razy wyższe. Ostatnia uwaga – innymi metodami niż laboratoryjne nie można sprawdzić wydajności ozonatora. Powszechnie sprzedawane ozonatory wytwarzają oczywiście ozon, ale również porównywalne ilości wielotlenków azotu. Często powodują one białą mgłę w pomieszczeniu gdzie działa ozonator powietrza. Mierniki stężenia ozonu pokazują sumaryczną ilość ozonu i wielotlenków azotu. Tak niestety są skonstruowane – wielotlenki i ozon absorbują tę samą długość fali. Zatem nie można przy określaniu wydajności takich ozonatorów kierować się wskazaniami miernika – wyniki są nieraz kilkakrotnie zawyżone.

Opracowana przez nasze laboratorium technologia lamp platynowych przynosi wymierne korzyści również w przypadku ozonatorów wody. Więcej w dedykowanej zakładce: Ozonator wody

Wystarczy kliknąć powyższy link lub znaleźć tę zakładkę w Uwagach ogólnych – górne menu.

Nasi partnerzy

Formularz kontaktowy