luft@chemist.com; +48 44 307 07 33   plen

Zasady handlowe

1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej (luft@chemist.com); są odwrotnie potwierdzane i archiwizowane.

 
2. Zamówienie jest przyjęte do realizacji następnego dnia po zaksięgowaniu 100% zaliczki, którą stanowi cena brutto urządzenia lub usługi na konto bankowe naszej firmy zgodnie z fakturą proforma.

 
3. W momencie wysyłki lub osobistego odbioru towaru wystawiana jest faktura VAT; nie ma możliwości nienaliczenia podatku VAT.

 
4. Nabywca ma prawo do reklamacji na zasadach ogólnych; koszty manipulacyjne obciążają naszą firmę tylko w przypadku jej zasadności.

 
5. Każda przesyłka jest ubezpieczona; korzystamy z usług DHL.

 
6. Powyższe zasady stosują się do wszystkich towarów i usług sprzedawanych przez naszą firmę.

 
7. Ewentualne spory i nieporozumienia nasza firma będzie starała się załatwić polubownie; jeżeli okaże się to niemożliwe wtedy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Nasi partnerzy

Laboratorium Korona Ozon
WordPress Lightbox Plugin