luft@chemist.com; +48 44 307 07 33   plen

Uwagi ogólne

1. Generatory ozonu do ozonowania powietrza produkujące ozon z otaczającego powietrza
Zastosowanie: dezodoryzacja, dezynfekcja, deakaryzacja powietrza i przedmiotów z nim się stykających

Ozon jest produkowany przez unikalną lampę cichych wyładowań koronowych własnej konstrukcji i produkcji. Jest to serce aparatu zasilane poprzez przetwornicę napięcia. Napięcie zasilania to kilka tysięcy woltów, a częstotliwość to kilka tysięcy herców. Przetwornica zasilana jest prądem przemiennym 230 V ze standardowej sieci domowej. Nie jest to przestarzała konstrukcja oparta na zasilaczach 12 V DC. Jest to konstrukcja nowoczesna, autorska o znikomej awaryjności. Ruch powietrza wokół lampy wyładowań koronowych wymusza wentylator zasilany 230 V AC. Każdy wentylator, przetwornica i zasilacz są poddawane testom pracy przed montażem na płytę główną zgodnie z zasadą, że urządzenia najczęściej zawodzą na starcie. Cały zmontowany sprzęt jest również poddawany testom. Następnie urządzenie jest strojone ze względu na to, że indukowane pola elektromagnetyczne ulegają interferencji i każdy aparat wymaga oddzielnego strojenia. Taki sprzęt zostaje poddawany wygrzewaniu przez 2 dni. Podatek VAT wynosi 23% i nie ma możliwości jego nienaliczenia. Oczekiwanie na realizację zamówienia to maksymalnie trzy dni. W szczególnie skomplikowanych zleceniach może wydłużyć się do 1 tygodnia. Przypominamy tu, że każdy generator ozonu jest budowany na indywidualne zamówienie i dlatego podobne ozonatory (o identycznej wydajności) mogą się nieznacznie różnić (obudowa ze stali kwasoodpornej, sterowanie bezprzewodowe, licznik czasu pracy, itd.) Ważna rzecz – gwarancja. Gwarancja jest pięcioletnia na ozonator Korona A „Zdrowy Dom”.Pozostałe generatory ozonu są objęte czteroletnią gwarancją. Przesyłka urządzenia w celach reklamacji obciąża klienta, odesłanie naprawionego ozonatora jest na koszt naszej firmy. Nasza firma, będąc pewna jakości swoich aparatów, udziela, na życzenie klienta, gwarancji dożywotniej. Warunkiem jej trwania jest konieczność odpłatnego serwisowania aparatów raz w roku (przesyłka obciąża klienta). Generatory ozonu Korona są bezobsługowe i przystosowane do pracy ciągłej wewnątrz pomieszczeń. Nie należy używać ozonatorów w miejscach zadymionych, nasyconych spalinami oraz miejscach o dużym stężeniu węglowodorów. Nawet obecność dymu tytoniowego jest nieprzyjazna dla pracy i trwałości aparatów. Ozonatory mogą pracować w zakresie temperatur -10°C ÷ +40 ºC i przy wilgotności nieprzekraczającej 85%. Używanie generatorów ozonu poza tymi zakresami może prowadzić do awarii. Stosowane filtry przeciwkurzowe są dostępne z zewnątrz. Trzeba je systematycznie trzepać lub deklikatnie prać.

2. Generatory ozonu do ozonowania płynów (cieczy i gazów) oraz aplikacji ozonu w miejsca odległe od urządzenia (do 200 m)
Zastosowanie: profesjonalna dezodoryzacja, dezynfekcja i deakaryzacja układów wentylacyjnych, układów klimatyzacyjnych, szybów zsypowych, ozonowanie wody (baseny – ozonator wody basenowej, stawy, oczka wodne, woda do dezynfekcji in situ w zakładach przetwórstwa mięsnego, przetwórstwa rybnego, przechowalnictwie owoców, itp.), ozonowanie roztworów, np. pestycydów w celu ich utylizacji, ozonowanie ścieków, ozonowanie wody do produkcji lekarstw, ozonowanie oliwy z oliwek (arachidowej, sezamowej), leczenie ran (stopa cukrzycowa), weterynaria, przemysł kosmetyczny, przemysł perfumeryjny, przemysł mydlarski, itp., badania naukowe

Zasada działania jest taka sama jak generatorów ozonu wytwarzających ozon z otaczającego powietrza. Jest zastosowana ta sama technologia. Takie ozonatory wyróżnia to, że lampy wyładowań koronowych są szczelnie zabudowane w stalowy walec. Zaopatrzone są w króćce zaopatrujące aparat w gaz do produkcji ozonu i odbierające ozon na wylocie. Ozonatory te można zasilać sprężonym powietrzem, tlenem z koncentratora lub czystym tlenem z butli. Ozonowanie wody może być prowadzone przy pomocy powietrza. Oliwa poddawana ozonowaniu wymaga tlenu z koncentratora lub butli. Nasza firma dostarcza gotowe układy do ozonowania wody oparte na zwężkach Venturiego, matach ozonujących w systemie bełkotkowym, zbiornikach kontaktowych i inne według potrzeb klienta. Projektujemy, wykonujemy i montujemy najbardziej skomplikowane układy ozonowania (systemy ozonowania). Rzecz najważniejsza! Nie uruchamiać generatora ozonu bez uprzedniego włączenia napływu gazu! Lampa jest chłodzona głównie przepływającym przez nią gazem. Bezawaryjnie wytrzyma tylko około 10 minut. W celu ozonowania cieczy króciec wylotowy ozonu z generatora ozonu łączy się do dyfuzora. Należy tak ustawić przepływ gazu przez ozonator żeby pęcherzyki ozonu nie łączyły się ze sobą w strugę. Jest to barbotaż swobodny, w przeciwieństwie do niepożądanego – łańcuchowego. Ozonowanie układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wymaga połączenia wężem króćca wylotowego aparatu do rewizji tych układów. Można stosować do zasilania ozonatora powietrze ze sprężarki (suche, schłodzone i odolejone), mieszaninę lub czysty tlen. Ponieważ ozon produkowany za pomocą wyładowań koronowych jest produktem stosunkowo drogim, istotne jest stworzenie takich warunków rozpuszczania tego reagenta w wodzie aby efektywnie wykorzystać całą wytworzoną jego ilość. Dlatego olbrzymią wagę należy przywiązać do zrozumienia procesów transferu ozonu do fazy wodnej oraz jego reakcji z substancjami rozpuszczonymi w tej wodzie. Na naszej stronie zamieszczona jest obszerna literatura naukowa dotycząca ozonowania wody.
Proces rozpuszczania ozonu w wodzie opisuje izoterma Henry’ ego. Ilość ozonu rozpuszczanego w wodzie będzie więc zależała od ciśnienia fazy gazowej, zawartości ozonu, ale także od temperatury i pH wody. Ozon w wodzie ulega samorzutnemu rozpadowi, którego szybkość zależy od pH i temperatury. Rozpuszczalność ozonu w wodzie jest stosunkowo wysoka, jeśli porównywać ją z rozpuszczalnością tlenu lub azotu.
Zastosowanie ozonu do uzdatniania wody ma już wiekową tradycję. Pierwsza przemysłowa instalacja ozonowania wody została zainstalowana w Holandii w 1893 r., po czym liczba takich instalacji szybko wzrastała aż do pierwszej wojny światowej. Wówczas opracowano tanie metody otrzymywania chloru gazowego. Tani chlor wstrzymał niejako rozwój dezynfekcji za pomocą ozonu i dopiero po II wojnie światowej notuje się powrót do ozonowania. Ozon w technologii uzdatniania wody stosuje się w celu:
– poprawy właściwości organoleptycznych wody (barwa, smak)
– usunięcia bakterii i wirusów
– utlenienia naturalnej materii organicznej
– utlenienia mikrozanieczyszczeń
– utleniania niektórych metali (Fe i Mn)
– wzrostu biodegradowalności materii organicznej przed filtracją przez biologicznie aktywne filtry węglowe

Nasza firma dostarcza profesjonalne dyfuzory (patrz zakładka „Osprzęt”) służące do ozonowania wody, oliwy i innych cieczy. Dyfuzor dobiera się indywidualnie do potrzeb zadania. Czas półtrwania ozonu w wodzie to około 30 minut. Oliwa ozonowana do odpowiedniej granicy utrzymuje swoje lecznicze własności przez 12 miesięcy. Produkujemy ozonowaną oliwę (patrz zakładka „Oliwa ozonowana”).

Czas półtrwania ozonu w wodzie kranowej w funkcji temperatury; stężenie stałe, (badania własne)

 

Temperatura (°C) Czas półtrwania ozonu w wodzie kranowej (Piotrków Trybunalski) (minuty)
15 35
20 30
25 15
30 11
35 6

Rozpuszczalność ozonu w funkcji temperatury, pH 7.2

 

Temperatura (°C) Rozpuszczalność ozonu w wodzie kranowej Piotrkowa Trybunalskiego (kgxm-3) Badania własne Laboratorium „Korona” (2006)
0 1,11
10 0,72
20 0,51
30 0,44
40 0,25
50 0,19
60 0,15

image001 Uwagi ogólne

Wpływ pH na stężenie ozonu pozostałego w wodzie w temp. 15°C

image002 Uwagi ogólne image004 Uwagi ogólne

Wniosek:

Zimna woda o obojętnym odczynie najlepiej służy ozonowi. Jeszcze dwie uwagi: im większe stężenie ozonu – dłuższy czas półtrwania oraz im większe stężenie ozonu tym wolniej zanika.. Praktyczny czas półtrwania ozonu, jak wspominałem w wodzie o 20°C i pH 7 to około 30 minut. Jak zwykle oprócz podanych parametrów możliwych do wpisania do równań ma wpływ na czas półtrwania: geometria naczynia, nierówność ścian, obecność promieniowania twardego, zanieczyszczenia (b. ważne) obecne w wodzie. Dlatego też chcąc stosować ozonowaną wodę musimy ją wytwarzać na bieżąco. Bełkotki powinny być ze szkła spiekanego, stali chromowanej lub kwasoodpornej. Można stosować specjalnie do tego celu produkowane (odporne na ozon) maty. Ozonowanie przy pomocy zwężki ma zastosowanie w dużych instalacjach przemysłowych. Ustalenie parametrów gazu zasilającego i wychodzącego z generatora jest konieczne. Wymaga tego konstrukcja zwężki. Firma nasza dostarcza profesjonalne zwężki Venturiego i oferuje odpłatne wspomaganie naukowo-techniczne takich instalacji.

3. Destruktory ozonu

1. Do destrukcji ozonu w otaczającym powietrzu (po ozonowaniu kubatur).

Składają się z wentylatora 230 VAC o dużej wydajności, filtru ze złożem z węgla aktywnego, aktywnego cynku z domieszkami oraz lampy UV niszczącej pozostały ozon odpowiednio dobraną długością fali światła. Zabudowany układ jest w obudowę ze stalowej, kwasoodpornej blachy. Wkład filtracyjny powinien służyć przez około 500 godzin a lampa ma trwałość 1000 godzin. Czyli po około 500 godzinach pracy urządzenia trzeba je wysłać do nas na wymianę filtru. To koszt 650 zł. Firma nasza produkuje jeden i tylko jeden rodzaj destruktora do destrukcji ozonu w otaczającym powietrzu.Konieczność destrukcji większych ilości ozonu w tym samym czasie to konieczność zakupu odpowiedniej ilości destruktorów. Identycznie sprawy się mają jeżeli chcemy skrócić czas zabiegu destrukcji.

2. Do destrukcji ozonu resztkowego, poreakcyjnego. To aparat w obudowie ze stali kwasoodpornej w kształcie walca lub prostopadłościanu. Posiada króćce wlotowy (gaz o ozonem) i wylotowy (po destrukcji do atmosfery). Destruktorem jest złoże z węglem aktywnym, aktywnym cynkiem, środkiem zapobiegającym zbryleniu złoża (spulchniacza), gdyż niebecnośc takiego dodatku może spowodować kalikowanie gazu, domieszkowych soli i bardziej komplikowanych pod wzgedem chemicznym (drogich) związków. Cena takiego destruktora (budowanego na indywidualne zamówienie klieta i dostosowane do jego potrzeb technologicznych) jest uzalezniona od przepustowości i ilości potrzebego związku wypełniającego kolumne destrukcyjną.

4. Uwagi BHP

Ozon jest jednym z najskuteczniejszych znanych środków dezynfekcyjnych. Działanie bakteriobójcze wykazuje w stężeniu ok. 13µg/dm3. Działanie bakteriobójcze ozonu jest około 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy szybsze niż chloru. Ozon jest gazem drażniącym, powoduje uszkodzenie błon biologicznych przez reakcje rodnikowe z ich składnikami. Po dostaniu się do komórek może hamować działanie enzymów komórkowych, wstrzymując oddychanie wewnątrzkomórkowe. Pierwszymi objawami podrażnienia ozonem (obserwowanym w stężeniach 0,2µg/dm3) są kaszel, drapanie w gardle, senność i bóle głowy. Należy unikać przebywania w pomieszczeniu poddawanego ozonowaniu. Człowiek ma wbudowany układ ostrzegający go przed zagrożeniem. Z ozonowanych pomieszczeń należy usunąć zwierzęta a rośliny szczelnie zakryć folią pvc. Ozon w stężeniu uzyskiwanym z generatorów nie odbarwia tworzyw sztucznych i naturalnych, nie niszczy obrazów (laserunku), książek itp.

Ozon ma krótki czas półtrwania, około 20 minut tak więc po dwóch godzinach jest go tylko około 6% stężenia pierwotnego. Należy wietrzyć pomieszczenia po ozonowaniu, stosować maski z wkładem węglowym jeżeli jest taka konieczność przebywania w ozonowanych pomieszczeniach. Stężenie 0.1 ppm jest dla człowieka niegroźne przy maksymalnie ośmiogodzinnej ekspozycji. Stężenie 10 ppm jest już groźne przy kilkuminutowej ekspozycji. Generatory Korona pozwalają na osiągnięcie maksymalnie 5 ppm. Oczywiście, stosowanie kilku generatorów dużej wydajności w małej i szczelnej kubaturze może te stężenie podnieść. Będzie to atmosfera trująca i zabójcza. Dlatego profesjonalne używanie generatorów to naprawdę praca dla fachowców. Obecne przepisy nie nakazują odbycia szkolenia przy stosowaniu ozonu. Jednak ze względów bezpieczeństwa każda osoba chcąca profesjonalnie używać generatorów Korona powinna się zwrócić do naszej firmy o szkolenie lub zaznajomić się z odpowiednią literaturą. Jeszcze raz nadmieniam, że takie szkolenie nie jest obligatoryjne.

Wszystkie produkowane przez nas urządzenia są zgodne z wymaganiami i przepisami (deklaracja zgodności na naszej stronie) Unii Europejskiej. Mają wymagane w swojej klasie zabezpieczenia przeciwporażeniowe, przeciwprzepięciowe i przeciwzwarciowe. Jednak warunkiem bezpiecznego stosowania urządzeń elektrycznych jest umiejętne się nimi obchodzenie. Proszę kierować się umieszczonymi na stronie instrukcjami obsługi. Ozonowanie profesjonalne to zajęcie dla fachowców. Generatory o wydatku powyżej 5 gramów na godzinę pracy mogą być niebezpieczne. Każdy może kupić u nas każdego rodzaju generator, tak jak każdy może kupić dowolną ilość alkoholu. Przestrzegam stanowczo niedoświadczone osoby przed używaniem generatorów dużej mocy. Ozon to gaz trujący. Przede wszystkim prosimy (luft@chemist.com) o pytania jeżeli coś jest niejasne lub budzi wątpliwości.

 

Opis

Stężenie ozonu w powietrzu (ppm)

Stężenie ozonu w powietrzu (mg/m3)

Dopuszczalne stężenie na stanowisku

pracy (8 h)

0.05 – 0.1

0.1 – 0.2

Wyczuwalność zapachu – średnio

0.02

0.04

Stężenie powodujące podrażnienie oczu, gardła, nosa, ból głowy, przyśpieszenie i skrócenie oddechu

0.1

0.2

Zaburzenie oddychania, ból w płucach, suchy kaszel, zmęczenie

1.0

2.14

Zapalenie płuc przy dłuższej ekspozycji, senność

1.0 – 10.0

2.14 – 21.4

Niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka

10.0

21.4

Stężenie śmiertelne dla małych zwierząt w ciągu 2 godzin

15.0 – 20.0

32.1 – 42.8

Stężenie śmiertelne dla człowieka w ciągu

kilku minut

powyżej 1700

powyżej 3638

Opracowano na podstawie dostępnej, najnowszej literatury fachowej w Laboratorium Korona ; www.koronaozon.pl

© dr inż. Andrzej Luft

2008

All rights reserved

Nasi partnerzy