luft@chemist.com; +48 44 307 07 33   plen

Tlenoterapia – domowe leczenie tlenem

Domowe leczenie tlenem (DLT) jest jednym z największych osiągnięć w dziedzinie leczenia przewlekłej niewydolności oddychania w ostatnim ćwierćwieczu. Tlen jest pierwiastkiem niezbędnym do życia. Przerwanie dopływu tlenu do mózgu, tylko na pięć minut, powoduje nieodwracalne uszkodzenie kory mózgu. Taka sytuacja występuje w przypadku nagłego zatrzymania mechanicznej czynności serca lub przerwania dopływu powietrza do płuc.

Zaawansowane stadia przewlekłych chorób płuc prowadzą do upośledzenia utlenowania organizmu. Upośledzenie czynności płuc pojawia się w pewnym okresie choroby i postępuje, zwykle powoli, aż do stanu klinicznego nazywanego niewydolnością oddychania.

Niewydolność oddychania rozpoznaje się gdy ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej (PaO2 ) jest niższe od 60 mm Hg, a ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla (PaCO2 ) jest wyższe od 45 mm Hg u chorego badanego w spoczynku i oddychającego powietrzem atmosferycznym. Wyróżnia się dwa typy niewydolności oddychania: hipoksemiczną czyli częściową i hiperkapniczną czyli całkowitą.

Wypożyczam i sprzedaję koncentratory tlenu renomowanej marki Philips z maską i przedłużaczem umożliwiającym zwiększenie odległości aparatu od człowieka.
Koszt wypożyczenia to 195 zł netto/7 dni
Wysyłka i odbiór darmo. Umowa do pobrania tu!
Sprzedaję również tlen w puszce do oddychania; z aplikatorem – sterylną maseczką.
Tlen o stężeniu 99.4% wystarcza na 80 trzysekundowych wdechów; prosta instrukcja na opakowaniu. Certyfikat CE. Niezbędny długodystansowym kierowcom, osobom starszym, wyczerpanym fizycznie (wycieczki, działka, rower itp.), palaczom. Poprawia kondycję, uzupełnia niedobór tlenu, zapobiega napadom astmy, zwiększa wydolnośc.
Cena 45 zł netto za 1 opakowanie. Przy większych ilościach rabat.

Historia domowego leczenia tlenem

Spektakularne wyniki leczenia tlenem w warunkach szpitalnych chorych na zdekompensowane serce płucne, obserwowane w latach 60-tych poprzedniego stulecia, zachęciły lekarzy do przeniesienia tej formy leczenia do domu chorego.

Potwierdzono, że DLT nie tylko wydłuża życie chorych ale stabilizuje nadciśnienie płucne i zapobiega ujawnieniu się klinicznych cech serca płucnego. DLT poprawia pracę centralnego układu nerwowego, wspomagając wiele czynności poznawczych, a także poprawiając stan emocjonalny chorych zmniejszając napięcie, lęk i depresję. DLT powoduje obniżenie wskaźnika hematokrytu, zapobiegając chorobie zakrzepowo-zatorowej, zapobiega infekcjom oddechowym i zmniejsza częstość hospitalizacji. Jakość życia chorych poprawia się a koszty ponoszone przez służbę zdrowia zmniejszają się. W USA roczne leczenie tlenem w domu jednego chorego kosztuje około 3 500 dolarów a koszt jednej hospitalizacji chorego z zaostrzeniem POChP wynosi około 10 000 dolarów.

W Polsce chorzy spełniający te kryteria mają prawo do skorzystania z bezpłatnego przydziału koncentratora tlenu przez ośrodek DLT w ramach procedury finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

To źródło pomocy jest na razie niedostatecznie wykorzystywane. Szacuje się, że w Polsce jest około 20000 chorych na niewydolność oddychania kwalifikującą do stałego domowego leczenia tlenem. W2004 roku NFZ finansował leczenie około 2000 chorych – co pokrywało 10% rzeczywistych potrzeb.
Lekarze bezpośrednio opiekujący się chorymi na przewlekłą niewydolność oddychania w ramach praktyki lekarza rodzinnego lub lekarza POZ powinni starać się o zapewnienie im przysługującego leczenia.

 

U kogo i kiedy można podejrzewać niewydolność oddychania kwalifikującą do DLT?

Najczęstszą chorobą prowadzącą do niewydolności oddychania jest POChP. Około 80% chorych korzystających z DLT na świecie to chorzy na tę chorobę. Niewydolność oddychania można podejrzewać u chorych z ciężką postacią choroby (FEV <50% wartości należnej). Łatwym nieinwazyjnym sposobem potwierdzenia podejrzenia jest pomiar wysycenia krwi tętniczej tlenem za pomocą pulsoksymetru. Odczyt SaO <90% wskazuje na potrzebę wykonania badania gazów krwi tętniczej (lub kapilarnej) albo skierowania chorego do najbliższego ośrodka DLT.

W przypadkach niemożności szybkiego skorzystania z opieki wojewódzkiego ośrodka DLT chory może koncentrator tlenu  i potrzebny osprzęt wypożyczyć w naszej firmie. Prostota używania koncentratora tlenu na zasadzie „włącz/wyłącz” umożliwia osobom  starym i niepełnosprawnym samodzielne korzystanie z tego dobrodziejstwa jakim jest terapia DLT.

Nasi partnerzy