luft@chemist.com; +48 44 307 07 33   plen

Przemysłowe generatory ozonu

Przemysłowe generatory ozonu (ozonatory) – zastosowanie:

 1. Uzyskania wody ozonowanej do produkcji lodu ozonowego stosowanego w:
  »zakładach przetwórstwa ryb i owoców morza (magazynowanie ryb i owoców morza celem wydłużenia okresu przechowywania)
 2. Uzyskania wody ozonowanej jako środka dezynfekującego w:
  »zakładach przetwórstwa rybnego(mycie ryb przed sprawieniem, mycie płatów, filetów, wanien do rozmrażania, narzędzi, pojemników, itp.),
  » zakładach przetwórstwa mięsnego (mycie półtusz, mycie podłóg, stołów do rozbioru mięsa, narzędzi),
  » zakładach rolno – spożywczych: płukanie w ozonowanej wodzie owoców, warzyw i innych płodów rolnych (zioła, ziarna, przyprawy) niszczy szarą pleśń, bakterie i grzyby),
  » zakładach jajczarskich (dezynfekcja jaj przed pakowaniem lub wybijaniem),
  » basenach (generator ozonu do basenu), oczkach wodnych, stawach hodowlanych, akwariach zoologicznych
 3. Uzyskania gazowego ozonu jako środka biobójczego w:
  »zakładach produkcji rolno-spożywczej(ozonowanie linii produkcyjnych, taśm przenośnikowych, wentylacji i klimatyzacji),
  » zakładach chemicznych do dezodoryzacji (usunięcia zapachów) gazów odlotowych,
  » oborach, chlewniach, kurnikach,
  » dezynfekcji układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, hotelach, biurowcach, dworcach, szpitalach i innych budynkach użyteczności publicznej.
 4. Ozonowania wody pitnej w celach konsumpcyjnych

Zastosowanie ozonu do uzdatniania wody ma już wiekową tradycję. Pierwsza przemysłowa instalacja ozonowania wody została zainstalowana w Holandii w 1893 r., po czym liczba takich instalacji szybko wzrastała aż do pierwszej wojny światowej. Wówczas opracowano tanie metody otrzymywania chloru gazowego. Tani chlor wstrzymał rozwój technologii dezynfekcji wody pitnej za pomocą ozonu. Dopiero po drugiej wojnie światowej notuje się powrót do ozonowania wody pitnej. Ozon w technologii uzdatniania wody stosuje się w celu:

 • poprawy właściwości organoleptycznych wody (barwa, smak),
 • usunięcia bakterii i wirusów,
 • utlenienia naturalnej materii organicznej,
 • utlenienia mikrozanieczyszczeń,
 • utleniania niektórych metali (Fe i Mn),
 • wzrostu biodegradowalności materii organicznej przed filtracją przez biologicznie aktywne filtry węglowe.

Proces rozpuszczania ozonu w wodzie opisuje izoterma Henry’ ego. Ilość ozonu rozpuszczanego w wodzie będzie więc zależała od ciśnienia fazy gazowej, zawartości ozo­nu, ale także od temperatury i pH wody. Ozon w wodzie ulega samorzutnemu rozpadowi, którego szybkość zależy od pH i temperatury oraz jej składu. Rozpuszczalność ozonu w wodzie jest stosunkowo wysoka, jeśli porównywać ją z rozpuszczalnością tlenu lub azotu.

 

Instalacje przemysłowe do ozonowania składają się z:

 • źródła gazu zasilającego generator ozonu; może to być sprężone (odwodnione, odpylone i odolejone) powietrze, tlen z butli lub koncentratora tlenu,
 • generatora ozonu; powinien być dobrany z zapasem wydajności ok. 30% ; bardzo ważnym parametrem doboru właściwego generatora ozonu jest stężenie ozonu w gazie wylotowym,
 • układu wymiany masy pomiędzy ozonowanym medium a ozonem:  zwężki Venturiego, dyfuzory ceramiczne, polimerowe, stalowe, maty do ozonowania, perforowane rury, itd.,
 • zbiornika medium ozonowanego w przypadku ozonowania cieczy w układzie inżektorowo-recyrkulacyjnym,
 • reaktora kontaktowego jeżeli wymiana masy (ozonowanie, rozpuszczanie ozonu) następuje w procesie barbotażowania,
 • destruktorów ozonu poreakcyjnego (resztkowego)
 • układów dodatkowych – pomp wspomagających, by-passów, zaworów, układów pomiaru stężenia ozonu in-line lub czasowego, mieszadeł, rotametrów z regulacją.

 

 

Nasi partnerzy