luft@chemist.com; +48 44 307 07 33   plen

Ozonatory wody

 

2. Generatory ozonu do ozonowania płynów (cieczy i gazów) oraz aplikacji ozonu w miejsca odległe od urządzenia (do 200 m)
Zastosowanie: profesjonalna dezodoryzacja, dezynfekcja i deakaryzacja układów wentylacyjnych, układów klimatyzacyjnych, szybów zsypowych, ozonowanie wody (baseny – ozonator wody basenowej, stawy, oczka wodne, woda do dezynfekcji in situ w zakładach przetwórstwa mięsnego, przetwórstwa rybnego, przechowalnictwie owoców, itp.), ozonowanie roztworów, np. pestycydów w celu ich utylizacji, ozonowanie ścieków, ozonowanie wody do produkcji lekarstw, ozonowanie oliwy z oliwek (arachidowej, sezamowej), leczenie ran (stopa cukrzycowa), weterynaria, przemysł kosmetyczny, przemysł perfumeryjny, przemysł mydlarski, itp., badania naukowe

Generatory ozonu (ozonator) – zasada działania

Zasada działania jest taka sama jak generatorów ozonu wytwarzających ozon z otaczającego powietrza. Jest zastosowana ta sama technologia. Takie ozonatory wyróżnia to, że lampy wyładowań koronowych są szczelnie zabudowane w stalowy walec. Zaopatrzone są w króćce zaopatrujące aparat w gaz do produkcji ozonu i odbierające ozon na wylocie. Ozonatory te można zasilać sprężonym powietrzem, tlenem z koncentratora lub czystym tlenem z butli. Ozonowanie wody może być prowadzone przy pomocy powietrza. Oliwa poddawana ozonowaniu wymaga tlenu z koncentratora lub butli. Nasza firma dostarcza gotowe układy do ozonowania wody oparte na zwężkach Venturiego, matach ozonujących w systemie bełkotkowym, zbiornikach kontaktowych i inne według potrzeb klienta. Projektujemy, wykonujemy i montujemy najbardziej skomplikowane układy ozonowania (systemy ozonowania). Rzecz najważniejsza! Nie uruchamiać generatora ozonu bez uprzedniego włączenia napływu gazu! Lampa jest chłodzona głównie przepływającym przez nią gazem. Bezawaryjnie wytrzyma tylko około 10 minut. W celu ozonowania cieczy króciec wylotowy ozonu z generatora ozonu łączy się do dyfuzora. Należy tak ustawić przepływ gazu przez ozonator żeby pęcherzyki ozonu nie łączyły się ze sobą w strugę. Jest to barbotaż swobodny, w przeciwieństwie do niepożądanego – łańcuchowego. Ozonowanie układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wymaga połączenia wężem króćca wylotowego aparatu do rewizji tych układów. Można stosować do zasilania ozonatora powietrze ze sprężarki (suche, schłodzone i odolejone), mieszaninę lub czysty tlen. Ponieważ ozon produkowany za pomocą wyładowań koronowych jest produktem stosunkowo drogim, istotne jest stworzenie takich warunków rozpuszczania tego reagenta w wodzie aby efektywnie wykorzystać całą wytworzoną jego ilość. Dlatego olbrzymią wagę należy przywiązać do zrozumienia procesów transferu ozonu do fazy wodnej oraz jego reakcji z substancjami rozpuszczonymi w tej wodzie. Na naszej stronie zamieszczona jest obszerna literatura naukowa dotycząca ozonowania wody.
Proces rozpuszczania ozonu w wodzie opisuje izoterma Henry’ ego. Ilość ozonu rozpuszczanego w wodzie będzie więc zależała od ciśnienia fazy gazowej, zawartości ozonu, ale także od temperatury i pH wody. Ozon w wodzie ulega samorzutnemu rozpadowi, którego szybkość zależy od pH i temperatury. Rozpuszczalność ozonu w wodzie jest stosunkowo wysoka, jeśli porównywać ją z rozpuszczalnością tlenu lub azotu.
Zastosowanie ozonu do uzdatniania wody ma już wiekową tradycję. Pierwsza przemysłowa instalacja ozonowania wody została zainstalowana w Holandii w 1893 r., po czym liczba takich instalacji szybko wzrastała aż do pierwszej wojny światowej. Wówczas opracowano tanie metody otrzymywania chloru gazowego. Tani chlor wstrzymał niejako rozwój dezynfekcji za pomocą ozonu i dopiero po II wojnie światowej notuje się powrót do ozonowania. Ozon w technologii uzdatniania wody stosuje się w celu:
– poprawy właściwości organoleptycznych wody (barwa, smak)
– usunięcia bakterii i wirusów
– utlenienia naturalnej materii organicznej
– utlenienia mikrozanieczyszczeń
– utleniania niektórych metali (Fe i Mn)
– wzrostu biodegradowalności materii organicznej przed filtracją przez biologicznie aktywne filtry węglowe

Nasza firma dostarcza profesjonalne dyfuzory (patrz zakładka „Osprzęt”) służące do ozonowania wody, oliwy i innych cieczy. Dyfuzor dobiera się indywidualnie do potrzeb zadania. Czas półtrwania ozonu w wodzie to około 30 minut. Oliwa ozonowana do odpowiedniej granicy utrzymuje swoje lecznicze własności przez 12 miesięcy. Produkujemy ozonowaną oliwę (patrz zakładka „Oliwa ozonowana”).

Czas półtrwania ozonu w wodzie kranowej w funkcji temperatury; stężenie stałe, (badania własne)

 

Temperatura (°C) Czas półtrwania ozonu w wodzie kranowej (Piotrków Trybunalski) (minuty)
15 35
20 30
25 15
30 11
35 6

Rozpuszczalność ozonu w funkcji temperatury, pH 7.2

 

Temperatura (°C) Rozpuszczalność ozonu w wodzie kranowej Piotrkowa Trybunalskiego (kgxm-3) Badania własne Laboratorium „Korona” (2006)
0 1,11
10 0,72
20 0,51
30 0,44
40 0,25
50 0,19
60 0,15

image001 Ozonatory wody

Wpływ pH na stężenie ozonu pozostałego w wodzie w temp. 15°C

image002 Ozonatory wody image004 Ozonatory wody

Wniosek:

Zimna woda o obojętnym odczynie najlepiej służy ozonowi. Jeszcze dwie uwagi: im większe stężenie ozonu – dłuższy czas półtrwania oraz im większe stężenie ozonu tym wolniej zanika.. Praktyczny czas półtrwania ozonu, jak wspominałem w wodzie o 20°C i pH 7 to około 30 minut. Jak zwykle oprócz podanych parametrów możliwych do wpisania do równań ma wpływ na czas półtrwania: geometria naczynia, nierówność ścian, obecność promieniowania twardego, zanieczyszczenia (b. ważne) obecne w wodzie. Dlatego też chcąc stosować ozonowaną wodę musimy ją wytwarzać na bieżąco. Bełkotki powinny być ze szkła spiekanego, stali chromowanej lub kwasoodpornej. Można stosować specjalnie do tego celu produkowane (odporne na ozon) maty. Ozonowanie przy pomocy zwężki ma zastosowanie w dużych instalacjach przemysłowych. Ustalenie parametrów gazu zasilającego i wychodzącego z generatora jest konieczne. Wymaga tego konstrukcja zwężki. Firma nasza dostarcza profesjonalne zwężki Venturiego i oferuje odpłatne wspomaganie naukowo-techniczne takich instalacji.

 

Nasi partnerzy