luft@chemist.com; +48 44 307 07 33   plen

Oliwa ozonowana | oliwka ozonowana

Jesteśmy wiodącym producentem oliwy ozonowanej. Przy produkcji, ozonowaniu stosujemy własne, autorskie rozwiązania techniczne oraz procedurę stosowaną przy produkcji leków.

oliwa generatory 1024x508 Oliwa ozonowana | oliwka ozonowana

Oliwa ozonowana – generatory

Oliwa ozonowana „OlivOzoneOil” – ulotka informacyjna

 

Producent:

Laboratorium naukowo-wdrożeniowe „Korona” 

Wojciech Luft

 

Wymagane prawem certyfikaty i wyniki badań:

Karta charakterystyki OlivOzoneOil – oliwa6m Oliwa ozonowana | oliwka ozonowana

Deklaracja REACH – oliwa2m Oliwa ozonowana | oliwka ozonowana

Certyfikat QMSCERT oliwy z oliwek – oliwa3m Oliwa ozonowana | oliwka ozonowana

Certyfikat zgodności oliwy z oliwek – oliwa4m Oliwa ozonowana | oliwka ozonowana

oliwadowyslania 1 1024x683 Oliwa ozonowana | oliwka ozonowana

nmr Oliwa ozonowana | oliwka ozonowana

Sygnały widm 13C NMR dla oliwy z oliwek i ozonowanej oliwy pokazujące ozonek w porównaniu ze stopniem utlenienia podwójnych wiązań

Ozonki są całkowicie nieszkodliwe, są stabilnymi składnikami, które nie ulatniają się z czasem, i których struktura umożliwia im przenikanie do najgłębszych partii skóry i pozytywne oddziaływanie na komórki. Działanie ozonków polega na umożliwieniu i intensyfikacji poszczególnych reakcji chemicznych z udziałem najważniejszego dla regeneracji i obrony komórek pierwiastka – tlenu. Dzięki właściwościom utleniającym ozonki dają potężny zastrzyk energii.

Badania naukowe dowiodły, że ozon ma właściwości wiązania się z tłuszczami. Tworzy substancje, które pod wpływem wody uwalniają wolny tlen. Najlepszym tłuszczem, z którym można związać ozon jest oliwa z oliwek (extra virgin) tłoczona na zimno. Oliwa taka ma duże znaczenie w kosmetologii i dermatologii będąc podstawą wielu preparatów chroniących skórę i zabezpieczających ją przed starzeniem. Właściwości oliwy z oliwek znali już starożytni. Rytualne namaszczanie oliwą oprócz kontekstu religijnego i obrzędowego miało na pewno derywaty zdrowotne. Zawiera ona m.in. ponad 80% jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, witaminę E, polifenole pochodzenia roślinnego. Nasza firma wiążąc ozon produkowany z czystego tlenu z najwyższej jakości oliwą kreteńską extra virgin wytwarza naturalnego pochodzenia, dobroczynny dla cery, jałowy i trwały preparat. Dzięki oleistej postaci jest on łatwy do stosowania i łatwo przenika do głębokich warstw skóry. Pod wpływem naturalnej wilgoci skóry, potu uwalniają się z niej substancje czynne biologicznie, które działają ochronnie, natleniająca i rewitalizująco. Jednoczesne, niszczące drobnoustroje właściwości ozonu powodują, że ozonowana oliwa może być stosowana za­równo do poprawiania wyglądu zdrowej skóry, jak i do leczenia oraz łagodzenia różnych jej zmian chorobowych, takich jak: opryszczka, oparzenia słoneczne, odczyny po radioterapii, otarcia kikutów kończyn przez leje protez, rany, odleżyny, zmiany łuszczycowe, zapalne i owrzodzenia. Stanowi ona również doskonały środek do profilaktyki zakażeń stóp.

Rozpuszczanie ozonu w oliwie w celu rozbicia wiązania sp2 i syntezy ozonku 1,2,4 trioksolanu jest procesem kontaktowania się faz. Nasza firma stosuje barbotaż, czyli przepuszczanie ozonu w postaci pęcherzyków przez oliwę. Pęcherzyki zwiększają powierzchnię kontaktu między ozonem a cieczą. Jest to proces absorpcji, podstawowe zagadnienie inżynierii chemicznej. Barbotaż może być swobodny lub łańcuchowy. W pierwszym, pożądanym przypadku pęcherzyki ozonu nie łączą się ze sobą, w drugim – tak. Wtedy ozon występuje w postaci słupa gazu. Parametry procesu absorpcji zależą przede wszystkim od wielkości pęcherzyków, prędkości przepływu ozonu oraz lepkości cieczy. Wytworzenie pęcherzyka wymaga nadciśnienia wypełniającego go ozonu w stosunku do ciśnienia otaczającej go cieczy. Należy pokonać siły napięcia powierzchniowego. Wyliczony został czas potrzebny do uzyskania odpowiedniego stężenia ozonku przy zadanej geometrii naczynia i parametrach reakcji. Przegląd literatury fachowej, żmudna praca w naszym laboratorium i pomoc pracowników zaprzyjaźnionych uczelni przyczyniły się do sukcesu. Dlatego wytwarzana przez naszą firmę ozonowana oliwa z oliwek ma potwierdzone analitycznie i powtarzalne statystycznie stężenie ozonku (1,2,4 trioksolan). Zapewnia ono pożądane własności tej substancji oraz gwarantuje jej trwałość. Stosując metody statystyczne, analitycznie jest badane stężenie ozonku aby uczynić zadość procedurom stosowanym przy produkcji leków. Przy przechowywaniu w warunkach domowych preparat utrzymuje swe własności przez dwanaście miesięcy. Przy korzystaniu z preparatu należy potrzebną ilość wylewać, np. na spodeczek w taki sposób aby nie wprowadzić zanieczyszczeń do butelki.

Zamawianie oliwki ozonowanej:

– ilości powyżej 50 L w kanistrach 5 L w firmie producenta:

Laboratorium naukowo-wdrożeniowe Korona Wojciech Luft

ul. Narutowicza 94/96,
97-300 Piotrków Trybunalski

luft@chemist.com

 

– oliwa butelkowana po 50, 100, 150, 200, 250 mL i większe butle w firmie:

CzystyOzon

Ul. Siewna 15 lok. 9
94-250 Łódź
NIP: 658-175-16-55
tel.: 796 072 972
www.czystyozon.pl
biuro@czystyozon.pl
Fanpage FB: www.facebook.com/CzystyOzon

 

Dystrybutor w Łodzi:

CzystyOzon

Ul. Siewna 15 lok. 9
94-250 Łódź
NIP: 658-175-16-55
Tel. 796 072 972
www.czystyozon.pl
biuro@czystyozon.pl
Fanpage FB: >www.facebook.com/CzystyOzon

 

 

 

Ulotki informacyjne na temat oliwy ozonowanej

 

 

Literatura naukowa na temat oliwy ozonowanej:

» 1. Antoszewski Z., Madej P., Ozonoterapia i jej zastosowanie w medycynie, a-medica Press, Bielsko-Biała 1997.
» 2. Sroka E., Ozon i jego wpływ na życie człowieka.
» 3. Sechi L.A. i in., Antibacterial activity of ozonated sunflower oil (Oleozon), J. Appl. Microbiol., vol. 90, 2001, s. 279-284.
» 4. Bocci A.V., Scientific and medical aspects of ozone therapy, State of the art. Arch. Med. Res., vol. 37, 2006, s. 425-435.
» 5. Ruiz H i in., Acute ulceronecrontizing gingivitis (aung). An alternative of treatment with ozonized oil, Pharmacology online, vol. 3, 2006, s. 772-777.
» 6. Mustafa M.G., Biochemical basis of ozone toxicity, Free Radical Biol. Med., vol. 9, 1990, s. 245-265.
» 7. Mehlman M.A., Borek C., Toxicity and biochemical mechanisms of ozone, Environm. Research, vol. 42, 1987, s. 36-53.
» 8. Geweely N.S.I., Antifungal activity of ozonized olive oil (Oleozone), Int. J. Agr. Biol., vol. 8, 2006, s. 670-675.
» 9. Rodríguez Z.B.Z. i in., Antioxidant mechanism is inlvolved in gastroprotective effects of ozonized sunflower oil in ethanolinduced ulcers in rats, Mediators Inflamm., 2007.
» 10. Díaz M.F. i in., Comparative study of olive oil and ozonized sunflower oil, J. Braz. Chem. Soc., vol. 17(2), 2006, s. 403-407.
» 11. Díaz M.F. i in., Study of ozonated sunflower oil using 1H NMR and microbiological analysis, Ozone Sci. Eng., vol. 28, 2006, s. 59-63.
» 12. Guzel-Seydim Z.B., Greene A.K., Seydim A.C., Use of ozonein food industry, Lebensmittelwiss. U. Technol., vol. 37, 2004, s. 453-460.
» 13. Valacchi G., Fortino V., Bocci V., The dual action of ozone on the skin, Br J Dermatol, vol. 153, 2005, s. 1096-1100.
» 14. Bailey P.S., Ozonation in Organic Chemistry. vol. 1., Academic Press, New York, 1978, 25-37
» 15. Criegee R., Mechanismus der Ozonolyse. Angew, Chem., vol. 87, 1975, s. 765-771.
» 16. John J., Bhattacharya M., Raynor P., Emulsions containing vegetable oils for cutting fluid application, Colloids Surf. A, vol. 237, 2004, s. 141-150.
» 17. Soriano N.U. Jr., Migo V., Crystallization behavior of neat biodiesel and biodiesel treated with ozonized vegetable oil, Eur. J. Lipid Sci. Technol., vol. 107, 2005, s. 689-696.
» 18. Soriano N.U. Jr., Migo V., Ozonized vegetable oil as a pour point depressant for neat biodiesel, Fuel, vol. 85, 2006, s. 25-31.
» 19. Díaz M. F. i in., Spectroscopic characterization of ozonated sunflower oil, Ozone Sci. Eng., vol. 27, 2005, s. 247-253.
» 20. Soriano N.U. Jr, Migo V.P., Matsumura M., Ozonation of sunflower oil: spectroscopic monitoring of the degree of unsaturation, J. Am. Oil Chem. Soc., vol. 80, 2003, s.997-1001.
» 21. Diaz G.M.F. i in., Chemical analysis of ozonized theobroma fat, J. Am. Oil Chem. Soc., vol. 83, 2006, s. 943-946.
» 22. Diaz M. i in., Spectroscopic characterization of ozonides with biological activity, Ozone Sci. Eng., vol. 23, 2001, s. 35-40.
» 23. Zanardi I. i in., Physico-chemical characterization of sesame oil derivatives, Lipids, vol. 43, 2008, s. 877-886.
» 24. Sadowska J. i in., Characterization of ozonated vegetable oils by spectroscopic and chromatographic methods, Chem Phys Lipids, vol. 151, 2008, s. 85-91.
» 25. Mirabal J.M., Method for obtaining ozonized oils and vegetable fats and use of said products for pharmaceutical and cosmetic purposes, W/O 03/085072 A1.
» 26. http://www.ozonterapiklinigi.com/upload/dokumanlar/ozon%20oil%20structure.pdf.
» 27. http://chemwiki.ucdavis.edu/@api/deki/files/1449/=Ozonlysis_Mechanism_Step_2.jpg.
» Di Giovacchino L., S. Sestili , D. Vincenzo, 2002, Influence of olive processing on virgin olive oil quality.; European Journal of Lipid Science and Technolgy,104, 587-601.
» Firestone D., Olive oil in Bailey’s industrial oil and fat products.; Sixth edition, edited by F. Shahidi, 303-331, John Wiley &Son, New Jersey ,2005.
» Garcia A., V. Ruiz-Mendez, C. Romero, M. Brenes,2005, Effect of refining on the phenolic composition of crude olive oils.; Journal of the American Oil Chemists’ Society , 83, 159-164.
» Garcia- Gonzales D., M. Morales, R. Aparicio , Handbook of fruit and vegetable flavors. Chapter 43. Olive and Olive Oil.; 821- 846, John Wiley & Sons, Hoboken, New Yersey,2010.
» http://www.sokzoliwki.pl, (kwiecień 2012)
» Kiritsakis A., Olive Oil from the tree to the table.; Food and Nutrition Press, Second Edition, USA, 1998.
» Kwiatkowska E., 2007, Właściwości zdrowotne oliwy z oliwek.; Postępy Fitoterapii 3, 168-171.
» Luchetti F., 2002, Importance and future of olive oil in the world market – an introduction to olive oil.; European Journal of Lipid Science and Technology., 104, 559-563.
» Martin-Moreno J.M., W.C. Willett, L. Gorgojo L.,1994, Dietary fat, olive oil intake and breast cancer risk.; International Journal of Cancer., 58, 774.
» Mata P., O. Varela, R. Alonso, 1997, Monounsaturated and ployunsaturated n-6 fatty acid-enriched diets modify LDL oxidation and decrease human coronary smooth muscle cell DNA synthesis.; Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology, 17, 2088.
» Moreno J.J., M.T. Mitjavila, 2003, The degree of unsaturation of dietary fatty acids and the development of atherosclerosis (review).; The Journal of Nutritional Biochemistry, 14, 182.
» Petrakis Ch., Olive Oil. chemistry and technology.; AOCS Publishing, 191-219, 2006.
» Poulli, K. I., G. A. Mousdis, C.A. Georgiou, C, 2005, Classification of edible and lampante virgin olive oil based on synchronous fluorescence and total luminescence spectroscopy.; Analytica Chimica Acta, 542(2), 151–156.
» Przewodnik po oliwie z oliwek. Extenda, Agencia Andaluza de Promotion Extalior, 2009.
» Ramirez-Tortosa M.C., G. Urbano, M. Lopez-Jurado, 1999, Extra-virgin olive oil increases the resistance of LDL to oxidation more than refined olive oil in free-living men with peripheral vascular disease.; Human Nutrition and Metabolism, 129, 12, 2177.
» Ruiz-Gutierrez V., J.S. Perona, 2005, Minor components of olive oil.; Inform, 18, 150-153.
» Wroniak M., 2008, Oliwa z oliwek -znaczenie, technologia, klasyfikacja.;Przemysł Spożywczy, 62, 6, 26-31.

Linki do wartościowych stron z informacjami o oliwie ozonowanej:

» oxygenhealingtherapies.com/ozonated_oils.html
» silvermedicine.org/ozonated-olive-oil.html
» ozonatedoliveoil.com
» ozonatedoils.com
» globalhealingcenter.com/ozonated-olive-oil.php
» ozonatedoilonline.com/ozonatingoil/html
» ozonatedoils.com/info.htm
» uroda.medserwis.pl/?p=4097,467,10
» onkomed.waw.pl/zabiegi.php
» doktor.net.pl/zabiegi/ozonoterapia.php
» apparatus.com.pl/index.php?id=14
» astromagia.pl/view/page/id/540
» chomikuj.pl/randolf/000-Ozon+i+medycyna
» korona.bitdom.com/main.html
» 22wszur.home.pl/cen.php
» pensjonatlila.pl/cenniki.htm
» s.v3.tvp.pl/repository/attachment/8/b/3/69652811.pdf
» globalhealingcenter.com/natural-health/ozonated-olive-oil/
» quantum-life.com/ozonated-ozone-olive-oil/
» oxygenhealingtherapies.com/ozonated_oils.html
» thealternativedaily.com/ozonated-olive-oil-benefits/
» templeofwellness.com/ozone.html
» mypromolife.com/blog/2014/12/the-many-benefits-of-ozonated-oil
» ozonatedoils.com/feedback-human.htm
» ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2698179/
» hindawi.com/journals/mi/2010/610418/
» drsozone.com/procedures/skin-ozone-studies/
» sciencedirect.com/science/article/pii/S1687857414000183
» auroraoxyrain.com/scientific-studies/
» scielo.br/scielo.php?pid=s0103-50532006000200026&script=sci_arttext
» zoneo3.com/articles.html

Nasi partnerzy