luft@chemist.com; +48 44 307 07 33   plen

Instalacje do ozonowania | Przemysłowe generatory ozonu

Systemy do ozonowania powietrza lub wody

Nasza firma jest w stanie podjąć się budowy dowolnej instalacji do ozonowania.
Systemy do ozonowania budowane są na indywidualne zamówienie; współpraca z klientem w fazie projektowania pozwala dobrać parametry, rodzaj generatora ozonu i sposób wymiany masy do potrzeb – tym samym powoduje oszczędności związane z przewymiarowaniem instalacji. Służymy fachową wiedzą popartą wieloletnim doświadczeniem i możliwością badań we własnym laboratorium.

Instalacje do produkcji ozonu wykonaliśmy między innymi w zakładzie przetwórstwa rybnego (łosoś, halibut), zakładzie produkującym pieczarki, zakładzie rolno-spożywczym produkcji mieszanin owoców cytrusowych w syropach, zakładzie przemysłu jajczarskiego ( ozonowanie jaj – „Ovopol”), zakładach produkcji karmy dla zwierząt, zakładzie produkcji owoców, warzyw i grzybów („Polko”), zakładach produkcji i uzdatniania tłuszczy, w fabryce czekolady.

Fachowcy z branży wiedzą, że nie wszystkie firmy ze względu na klauzule poufności i tajemnicy handlowej mogą wystawić nam referencje, jednakowoż klientom w zaawansowanej fazie umowy wstępnej możemy wyjednać zgodę firm na wizytę w celu zapoznania się z naszymi instalacjami.

Referencje placówek naukowych oraz zakładów przemysłowych potwierdzające jakość i wydajność generatorów ozonu Korona:

Instalacje przemysłowe standardowo stosuje się do:

1. Uzyskania wody ozonowanej do produkcji lodu ozonowego stosowanego w:
» zakładach przetwórstwa ryb i owoców morza (magazynowanie ryb i owoców morza celem wydłużenia okresu przechowywania)

2. Uzyskania wody ozonowanej jako środka dezynfekującego w:
» zakładach przetwórstwa rybnego (mycie ryb przed sprawieniem, mycie płatów, filetów, wanien do rozmrażania, narzędzi, pojemników, itp.),
» zakładach przetwórstwa mięsnego (mycie półtusz, mycie podłóg, stołów do rozbioru mięsa, narzędzi),
» zakładach rolno – spożywczych (mycie owoców, warzyw przed zapakowaniem w celu przedłużenia ich przydatności do spożycia (ozon niszczy szarą pleśń, bakterie i grzyby),
» zakładach jajczarskich (dezynfekcja jaj przed pakowaniem lub wybijaniem),
» basenach (generator ozonu do basenu, basenowy generator ozonu), oczkach wodnych, stawach hodowlanych, akwariach zoologicznych (powyżej 2 000 l).

Ozonowanie wody – informacje dodatkowe, wykresy

3. Uzyskania gazowego ozonu jako środka biobójczego w:
» zakładach produkcji rolno-spożywczej (ozonowanie linii produkcyjnych, taśm przenośnikowych, wentylacji i klimatyzacji),
» zakładach chemicznych do dezodoryzacji (usunięcia zapachów) gazów odlotowych,
» oborach, chlewniach, kurnikach,
» dezynfekcji układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, hotelach, biurowcach, dworcach, szpitalach i innych budynkach użyteczności publicznej.

4. Ozonowania wody pitnej w celach konsumpcyjnych
Zastosowanie ozonu do uzdatniania wody ma już wiekową tradycję. Pierwsza przemysłowa instalacja ozonowania wody została zainstalowana w Holandii w 1893 r., po czym liczba takich instalacji szybko wzrastała aż do pierwszej wojny światowej. Wówczas opracowano tanie metody otrzymywania chloru gazowego. Tani chlor wstrzymał rozwój technologii dezynfekcji wody pitnej za pomocą ozonu. Dopiero po drugiej wojnie światowej notuje się powrót do ozonowania wody pitnej. Ozon w technologii uzdatniania wody stosuje się w celu:
»poprawy właściwości organoleptycznych wody (barwa, smak),
» usunięcia bakterii i wirusów,
» utlenienia naturalnej materii organicznej,
» utlenienia mikrozanieczyszczeń,
» utleniania niektórych metali (Fe i Mn),
» wzrostu biodegradowalności materii organicznej przed filtracją przez biologicznie aktywne filtry węglowe.
Proces rozpuszczania ozonu w wodzie opisuje izoterma Henry’ ego. Ilość ozonu rozpuszczanego w wodzie będzie więc zależała od ciśnienia fazy gazowej, zawartości ozo­nu, ale także od temperatury i pH wody. Ozon w wodzie ulega samorzutnemu rozpadowi, którego szybkość zależy od pH i temperatury. Rozpuszczalność ozonu w wodzie jest stosunkowo wysoka, jeśli porównywać ją z rozpuszczalnością tlenu lub azotu.

Instalacje przemysłowe do ozonowania płynów (cieczy i gazów) składają się z:
» źródła gazu zasilającego generator ozonu; może to być sprężone (odwodnione, odpylone i odolejone) powietrze, tlen z butli lub koncentratora tlenu,
» generatora ozonu; powinien być dobrany z zapasem wydajności ok. 30% ; bardzo ważnym parametrem doboru właściwego generatora ozonu jest stężenie ozonu w gazie wylotowym,
» układu wymiany masy pomiędzy ozonowanym medium a ozonem; może to być zwężka Venturiego, dyfuzory ceramiczne, polimerowe, stalowe, maty do ozonowania, perforowane rury, itd.,
» zbiornika medium ozonowanego w przypadku ozonowania cieczy w układzie inżektorowo-recyrkulacyjnym,
» reaktora kontaktowego jeżeli wymiana masy (ozonowanie) następuje w procesie barbotażowania,
» układów dodatkowych – pomp wspomagających, by-passów, zaworów, układów pomiaru stężenia ozonu on-line lub czasowego, mieszadeł, rotametrów z regulacją.

Nasi partnerzy