luft@chemist.com; +48 44 307 07 33   plen

Destruktory ozonu

Destruktory ozonu przemysłowe, laboratoryjne naszej produkcji.

Laboratorium Korona produkuje własnej konstrukcji destruktory ozonu. Oprócz destruktorów typowo przemysłowych przeznaczonych do rozkładu dużych ilości ozonu produkujemy mniejsze destruktory – laboratoryjne i do skali półtechnicznej. Oparte na własnej technologii są projektem autorskim. Skład złoża opracowany został w naszym laboratorium i jest unikatowy. W 2016 weszło w życie rozporządzenie nakładające obowiązek korzystania z destruktorów przy stosowaniu generatorów ozonu zarówno w przemyśle jak i laboratoriach. Wyprzedzając nakaz, nasze laboratorium od kilku lat prowadziło badania zmierzające do skonstruowania wydajnego, bezpiecznego i trwałego złoża, wypełnienia destruktorów. Naszej produkcji destruktory nie zawierają grzałek służących do suszenia złoża. Grzałki stwarzały niebezpieczeństwo zapłonu przy dużych (powyżej 20 000 ppm) stężeniach ozonu. Zastosowanie antyzbrylaczy i systemu automatycznego odwadniania wyeliminowało tą niedogodność i zagrożenie. Destruktory „Korona” są bezobsługowe i objęte czteroletnią gwarancją.


Destruktory ozonu to aparaty w obudowie ze stali kwasoodpornej w kształcie walca – walczaki. Posiadają króćce wlotowe (gaz z ozonem) i wylotowe (po destrukcji do atmosfery). Destruentem jest złoże z węglem aktywnym, aktywnym cynkiem, środkiem zapobiegającym zbryleniu złoża (spulchniacz), gdyż nieobecność takiego dodatku może spowodować kanalikowanie gazu, domieszkowych soli, aktywatorów i katalizatorów. Cena takiego destruktora (budowanego na indywidualne zamówienie klienta i dostosowane do jego potrzeb technologicznych) jest uzależniona od wolumenu gazu przechodzącego przez złoże i stężenia ozonu. W przypadku konieczności destrukcji ozonu w otaczającym powietrzu jest ono zasysane do destruktora turbiną.

 

destruktor ozonu Korona

Przemysłowy destruktor ozonu poreakcyjnego, resztkowego: walczak wertykalny na nogach – 130 L, sita lamelowe 2 mm, króćce wlotowe z flanszami, krócieć wylotowy z flanszą, króciec odwadniający, 35 kg złoże. Destruktor o maksymalnym przepływie 400 m³/h gazu z ozonem o stężeniu ozonu do 60 g/m³. Wykonanie w stali 316 L.

 

 

Destruktor ozonu poreakcyjnego - wnętrze

Destruktor ozonu poreakcyjnego – wnętrze

 

Laboratoryjny destruktor ozonu Korona 1000

Laboratoryjny destruktor ozonu poreakcyjnego, resztkowego: walczak z możliwością łączenia w szereg w zależności od potrzeb, ilości i stężenia ozonu do destrukcji. Możliwość montażu, ustawienia poziomego albo pionowego (powieszenia). Złoże – 4 L; przepływ – 15 L/min. Stal „kwasówka” 316 L. Wymiary: 450 / 230 mm.

Destruktor ozonu Korona 1500

Pionowy destruktor ozonu do małych instalacji technicznych i laboratoryjnych. Przystosowany do montażu miernika stężenia ozonu po destrukcji. Złoże – 25 L; przepływ – 25 L/min. Stal „kwasówka” 316 L.

Nasi partnerzy

WordPress Lightbox Plugin